24 år med gode resultater er gått siden TS Storkjøkken as ble etablert i februar 1994.

Vårt formål er å drive med planløsninger, prosjektering og leveranser av totalløsninger av utstyr for ethvert storkjøkken: Hoteller, restauranter, caféer, fastfood, kantiner, institusjoner og skip/offshore. Vi leverer også små-utstyr som glass og porselen. Vaskerimaskiner fra Wascator er også en del av vårt sortiment.

TS Storkjøkken AS har valgt å satse på kvalitetsprodukter.

Storkjøkkenutstyr er utsatt for hardkjør, og driftsstans senker omgående produktiviteten.

 

Bedriften består av 9 ansatte på Åsen i Stavanger, og vår serviceavdeling består av 5 teknikere med fagbrev og dokumentasjon, samt opplæring på det utstyret vi leverer. Kjøling/service inngår også i vårt serviceteam. Vi har ringe-vakt hverdager etter kl 16 og i helgene, hvor vi kan kontaktes på vårt hovednummer 94 01 22 45.
 

Planlegging: Vi planlegger anlegg, små eller store, sammen med bruker eller arkitekt, tegner disse ut i ønsket målestokk, og lager en teknisk spesifikasjon på de enkelte komponenter til bruk for andre faggrupper som rørlegger og elektriker.
 

Faglig kompetanse: TS Storkjøkken AS besitter omfattende kjøkkenfaglig kunnskap gjennom sine medarbeidere, og vil kunne gi verdifull veiledning for planleggere og driftsansvarlige. Kjøkkendrift gir i dag en rekke nye muligheter for rasjonell og kvalitativ god drift. Nye teknikker og nytt verktøy tilbys markedet. Vi er oppdatert faglig, på hvilke tekniske hjelpemidler som kan tilbys for å oppnå maksimal effekt, og vil kunne bistå med praktisk opplæring i de valg som måtte tas.
 

Salg: Vårt Showrom / butikk ligger i Auglendsmyrå 9. Her har vi utstilling av utstyr som er nødvendig for et profesjonelt kjøkken.
 

Vårt servicepersonell har offshore-sertifikater og erfaring fra dette. Her kan nevnes: Seadrill og Exxon Mobil. 
TS Storkjøkken AS er godkjent som lærebedrift innen elektroreparatørfaget og kjølemontørfaget.